Portfolio > Land, Sea & Sky

LAKE GOLD
LAKE GOLD
oil on canvas
24 X 36"
2022